top of page
  • Writer's picturekmet.si

Bruto dodana VREDNOST na uro dela za različne sektorje

Updated: Apr 28, 2023

Glede na kazalnik BDV na uro dela (glej podatek o izhodiščni BDV na uro dela na grafikonu spodaj) so v izrazito slabem ekonomskem položaju sektorji reje krav dojilj, pitanja govedi, reje drobnice in prireje mleka (posebej v gorskem območju).


Vsi navedeni sektorji imajo tudi strukturne probleme (razdrobljenost proizvodnje, lokacija proizvodnje v OMD, kjer prevladuje trajno travinje).


Povprečne velikosti proizvodnje teh sektorjev so za nekajkrat 14 manjše kot povprečno v EU.Vir: https://skp.si/wp-content/uploads/2022/03/Odgovor-na-pripombe_JR-SN-SKP-nov-2021.pdf

Comments


bottom of page