top of page
  • Writer's picturekmet.si

Strateški načrt SKP 2023-2027 za Slovenijo

Za novo programsko obdobje je bil sprejet Strateški Načrt- SN 2023-2027. V njem je definirano, da je na voljo 1.798.311.677 evrov. Od tega:

  • 683.500.469 evrov za prvi steber SKP (neposredna plačila, vinski in čebelarski sektor):

    • neposredna plačila: 657.650.260 evrov;

    • vinski + čebelarski sektor: 25.850.209 evrov in

1.114.811.208 evrov za drugi steber SKP oziroma razvoj podeželja (550.850.960 evrov iz proračuna EU in 563.960.248 evrov iz proračuna Republike Slovenije).


Priprava nacionalnih uredb za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je v teku, in sicer:

  • nacionalne uredbe za intervencije, ki se uveljavljajo preko zbirne vloge, bodo pripravljene najkasneje februarja 2023;

  • nacionalne uredbe, potrebne za izvedbo javnih razpisov in javnih naročil s področja razvoja podeželja, bodo pripravljene predvidoma v prvi polovici leta 2023;

  • nacionalne uredbe za izvajanje sektorskih intervencij pa bodo pripravljene predvidoma do konca leta 2022 oziroma v prvi polovici leta 2023.

Predlogi uredb bodo, ko bodo pripravljeni, poslani v javno obravnavo in dostopni na portalu E-demokracija/vir: https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/zakonodaja-skp/zakonodaja

4 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page